บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรดีเด่นด้านฟาร์มตัวอย่าง…ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง – เกษตรทั่วไทย
550417-299-2
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมด้านเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จึงได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลดีเด่นในปีนี้เป็นปีแรก โดย นายทองปาน เผ่าโสภา อายุ 56 ปี เป็นเกษตรกรอยู่ที่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นด้านฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้รับการพิจารณาให้เป็นเกษตรกรคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
0
นายทองปาน กล่าวว่า การที่ได้รับการคัดเลือกจาก สศก.ให้ได้รางวัลดังกล่าวทำให้ตนมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาอาชีพของตนเองต่อไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนยึดอาชีพทำเกษตรกรรมมาตลอดโดยสืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ แต่เดิมทำเกษตรเชิงเดี่ยวทำนาอย่างเดียวส่งผลให้ชีวิตไม่ค่อยดีเท่าไร เนื่องจากทำอะไรอย่างเดียวจะทุ่มทุกอย่างลงไปเมื่อพลาดก็หมดตัวต้องเป็นหนี้เป็นสิน ดังนั้น จึงได้หันมาศึกษาการทำเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่ จากโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนทำให้เกิดแรงบันดาลใจและตัดสินใจพลิกฟื้นผืนนาหันมาทำเกษตรผสมผสานเมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยแบ่งเนื้อที่ออกเป็น ที่นา สวนผัก ผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรในครั้งนี้ คือการดำเนินรอยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีการพึ่งพาตนเองมากขึ้น และสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและปราศจากหนี้สิน

การทำเกษตรเชิงเดี่ยวของตนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา จะมุ่งแต่ให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากและรวดเร็วเพื่อจะได้นำผลผลิตไปขายสร้างรายได้ ทำให้ต้องทำทุกอย่างเร่งรีบ ไม่ว่าจะเป็นเร่งใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมาก เร่งเก็บเกี่ยว ซึ่งผลที่ได้รับกลับตรงกันข้าม คือ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และสุขภาพที่ย่ำแย่จากการที่ต้องอยู่กับสารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน รายได้ส่วนใหญ่ที่ได้มาจึงหมดไปกับการรักษาตัว เมื่อถึงเวลาต้องเพาะปลูกรอบใหม่ก็ต้องไปกู้ยืมเงินมาลงทุน จะเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป แต่เมื่อหันมาทำเกษตรผสมผสาน และเลิกใช้สารเคมีหันมาทำเกษตรอินทรีย์ นอกจากจะไม่ต้องเจ็บป่วยแล้ว ยังมีรายได้เหลือเก็บเป็นเงินออมมากขึ้น จนกระทั่งปลดหนี้ได้ในที่สุด เนื่องจากเราปลูกทุกอย่างที่กินได้ เมื่อเหลือจึงขาย ทำให้ไม่ว่าราคาของสินค้าบริโภคในท้องตลาดจะขึ้นมากเพียงใดก็ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือน
ปัจจุบันนอกจากนายทองปาน จะสร้างครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เขายังเปิดเป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ต.หนองกุลา เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย และสิ่งที่เขาภาคภูมิใจคือเมื่อผู้มาเยี่ยมชมแล้วได้นำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งมาศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้และได้นำกลับไปถ่ายทอดให้ลูกบ้าน ซึ่งลูกบ้านทุกคนก็ร่วมมือทำเกษตรผสมผสานไว้ในบ้านของตนเอง จนทำให้ทุกคนมีอาหารไว้รับประทานเองไม่ต้องซื้อหา ชนิดที่ว่ารถเร่ขายอาหารสดไม่มีโอกาสได้ขายของเลย
1
“อยากฝากถึงเพื่อนเกษตรกรที่ยังคงมีแนวคิดว่าการเร่งทำการเกษตรให้ได้มากที่สุดจะทำให้ได้รายได้มากขึ้นนั้นคิดผิด เพราะไม่ได้ก่อให้เกิดความยั่งยืน แต่การทำเกษตรผสมผสานที่สามารถพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดต่างหากที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืน” นายทองปาน กล่าวย้ำหากเกษตรกรหรือผู้สนใจท่านใดต้องการไปศึกษาหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดกับนายทองปาน เผ่าโสภา สามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน เลขที่ 163 หมู่ 14 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หรือโทร. 08-6206-3680.

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา


อ้างอิงจาก http://www.youtube.com/watch?v=c0BcfRgp3_w

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเลี้ยงปูนา(วิธีแกะเนื้อปู)

อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=Qf5VvAcw0wM

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเลี้ยงปูนา(ตกปู)

อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=U-LLgxohIWM

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเลี้ยงปูนา(ฟาร์มปูนิ่ม การเลี้ยงปู)

อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=VWJsjEsa7PU

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเลี้ยงปูนา(กลุ่มเลี้ยงปูดำ บาลาดูวอ)

อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=hTtu1T8vmyU

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การเลี้ยงปูนา(แกงส้มปูไข่ใบชะคราม)

อ้างอิง http://www.youtube.com/watch?v=iszFIlC3X-Y

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น